Postup obchodování na KBP - e-komoditni-burza

Přejít na obsah

PRŮVODCE OBCHODOVÁNÍM


Zprostředkování burzovních obchodů na Komoditní burze Praha (KBP)

 1. Zájemce o obchodování (klient) si vybere dohodce KBP. Např. eCENTRE a.s. zastoupená obchodním partnerem eCENTRE.
 2. S ním vyplní check-list a eCENTRE na základě toho vypracuje Smlouvu o zprostředkováni.
 3. S dohodcem uzavře Smlouvu o zprostředkováni - přílohou jsou Obchodní podmínky dohodce a Žádost o registraci zájemce. Společně nastaví pravidla pro bezpečnou elektronickou komunikaci (číselné kódy, elektronické podpisy apod.)
 4. Dohodce zaregistruje klienta v obchodním systému KBP.
 5. Dohodce na základě pokynů zájemce (klienta KBP) zpracovává nabídky a protinabídky klientů a zajišťuje informační servis.
 6. V případě uzavření obchodu je vydán KBP Závěrkový list, který je kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím.

Dohodce  zastupuje svého klienta při obchodování dle zákona o komoditních burzách, které jsou povinni dodržovat všichni účastníci obchodování.  Konkrétní podmínky obchodu se liší dle komodit nebo skupin komodit.

Zprostředkování obchodů na KBP - energetické komodity na komoditní burze
STÁHNOUT CHECK-LIST

POSTUP PŘED OBCHODOVÁNÍM

ZPROSTŘEDKOVANÍ BOOslovení obchodního partnera eCENTRE, a.s. a zaslání vyplněného dotazníku (CHECK-LISTU)
AUDITZpracování auditu aktuální spotřeby elektrické energie, nebo zemního plynu.
 1. Zpracujete audit sami a dodáte v elektronické podobě
 2. Necháte si zpracovat audit od nás.

POSTUP OBCHODOVÁNÍ

PŘÍKAZ K OBCHODOVÁNÍ
Pověření makléře k provedení konkrétního burzovního obchodu. Specifikace podmínek burzovního obchodu pro dodavatele. Výzva k podání protinabídek. Vyhlášení burzovního obchodu. Nadefinováni a zpřístupněni dodavatelům virtuálního prostředí pro burzovní shromáždění.
BURZOVNÍ SHROMAŽDĚNÍSetkání osob oprávněných k provedení burzovního obchodu, v místě a čase určeným burzovní komorou pro burzovní obchod. Na burzovním shromáždění dochází k porovnání nabídky a protinabídky formou aukce.
ZÁVĚRKOVÝ LISTDoklad o uzavření burzovního obchodu, který plně nahrazuje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektrické energie / zemního plynu, který podepisují makléři dohodce (tedy eCENTRE, a.s.) a zástupce KBP.

ZÁKLADNÍ POJMY

Základní pojmy
 • Burzovní obchody se uzavírají na Komoditní burze Praha v zabezpečeném elektronickém systému dle schválených burzovních pravidel (www.kbp.cz).
 • Oprávněné osoby k burzovním obchodům jsou členové burzy, dohodci a osoby oprávněné k burzovním obchodům zaregistrováni u KBP (zastupováni dohodcem KBP).
 • Burzovní dny jsou uvedeny v kalendáři BUS (BUS = burzovní shromáždění). BUS probíhá dle pravidel obchodování s komoditami.
 • Přehled aukčních nabídek je zveřejňován dle komodit na internetových stránkách KBP (www.kbp.cz).
 • Harmonogram aukcí je automatické vygenerováni pořadí aukcí a vyřazení těch aukcí, o které neprojeví žádný z dohodců zájem. Minimální krok v aukcích je stanoven v pravidlech obchodování s komoditami.
 • Limitní cena je při koupi nejvyšší a při prodeji nejnižší cena za jednu jednotku komodity v dané aukci, za kterou je zájemce ochoten uskutečnit burzovní obchod.
 • Závěrkový list je dokument obsahující všechny podmínky uskutečněného burzovního obchodu. Je podepsán zástupcem burzy a makléři zastupujícími obě strany obchodu. Nahrazuje kupní smlouvu.
 • Finanční vypořádání obchodu probíhá přímo mezi prodávajícím a kupujícím, v případě dokumentárni platby přes účet KBP.
 • Poplatky se řídí Ceníkem KBP. Na základě vystavených faktur hradí účastník obchodu burzovní poplatek za uzavřené obchody burze a dohodne svému dohodci.
 • Druh dražby na KBP:
  • Anglická: prodejní aukce = zvyšování ceny; kupní aukce = snižování ceny
  • Holandská: prodejní aukce = snižování ceny; kupní aukce = zvyšování ceny
VÝPOČET CENY BURZOVNÍHO OBCHODU
PROVEDENÉ BURZOVNÍ OBCHODY
Sobotík David - obchodní partner eCENTRE
ZPROSTŘEDKOVATEL BURZOVNÍCH NÁKUPŮ

TEL: +420 777 669 981
EMAIL: sobotik@partner-ecentre.cz
Návrat na obsah